Czym jest formowanie próżniowe ?

Formowanie próżniowe polega na ogrzaniu tworzywa do stanu wysokiej elastyczności i nadaniu mu kształtu wyznaczonego formą za pomocą różnicy ciśnień, powstałej dzięki wytworzonej próżni między folią czy płytą a formą. Stosuje się również kształtowanie nagrzanej płyty czy folii za pomocą sprężonego powietrza lub też ruchomego stempla. Najczęstsze zastosowanie tej metody formowania to otrzymywanie wyrobów cienkościennych o dużej powierzchni z polistyrenu PS, kopolimeru ABS, twardego PVC, polimetakrylanu metylu PMMA, polietylenu PE, polipropylenu PP, celuloidu i octanów calulozy. Wyroby produkowane tą techniką to w przeważającej większości opakowania, w formie wszelkiego rodzaju pojemników otwartych, z reguły dzielonych w płaszczyźnie największego przekroju.

precyzyjne wykonanie

możliwość wytwarzania wyrobów o bardzo małej grubości ścianek i o znacznych gabarytach

wielokrotne formy

możliwość stosowania form wielokrotnych, zwiększających wydajność produkcji

niski koszt form

swoboda wyboru surowca do formowania w celu osiągnięcia wymaganego efektu

tworzymy wszystkie elementy